Kategorije

Čemu seminari

Čemu uopće seminari (moji ili bilo koji drugi)

U situaciji kad svake godine pada broj upisanih studenata uz potporu Ministarstva znanosti, važno je upasti među one koji ne plaćaju studij.
Neosporno je da još uvijek postoje učenici (maturanti) koji i bez posebno organiziranih priprema polažu, i polože prijamne ispite, no svih proteklih godina rada uviđali smo da mnogi učenici srednje škole ne bi uspjeli položiti taj ispit bez dugotrajne pripreme. To nam mnogi od njih i potvrđuju svojim zahvalama nakon položenih ispita.

Programi srednjih škola, pogotovo strukovnih, općenito nisu u skladu sa zahtjevima prijamnih ispita. Čak ni neke vrste gimnazija ne rade sve sadržaje potrebne za pojedine fakultete. Daljnji problem često je i u realizaciji programa što ovisi o vrsti škole, strukturi učenika u razredu, o nastavniku itd.

Također je teško samostalno uloviti trend zadataka na prijamnom ispitu ako se uspije riješiti nekoliko nabavljenih oglednih testova. Teško je i samostalno, a bez stručnog vodstva ponoviti kompletno gradivo iz 2-3 predmeta, a često i iz više njih u mjesec ili mjesec i pol dana, ovisno o tome je li maturant oslobođen mature ili polaže maturu.

Zašto odabrati baš Seminare Topić

  1. Taj posao uspješno radimo već 20 godina
  2. Naši djelatnici godinama specijaliziraju određene fakultete
  3. Izbor zadataka iz zadnje 3 godine (za Filozofski) do 33 godine (za tehničke fakultete)
  4. Izuzetno motivirani djelatnici
  5. Najveći broj sati od svih seminara u Hrvatskoj (grupe tijekom godine i grupe Zima -Uskrs – Ljeto imaju 140 sati, a ljetne grupe 112 sati )
  6. Konkurentne cijene (među najjeftinijima u Hrvatskoj)
  7. * Ono što nijedan seminar nema: polaznici ljetnog seminara mogu uz uplatu akontacije dobiti radne materijale i početi sami pripreme (ako nemaju maturu ili raditi pomalo uz pripremu mature).
  8. Radni materijali, konzultacije i simulacija prijamnog ispita uključeni su u cijenu.

* = Naime, rad po udžbenicima isto je moguć, ali priprema mora biti ciljana jer za nešto više nedostaje vremena. Nakon toga na seminaru samo upotpunjuju ono što nisu znali i saznaju neke brže puteve prema cilju (rješenju zadatka).

Nitko nije savršen pa ni Seminari Topić

  1. Moguće nepovjerenje jer se prvi put izvan Varaždina čuje za taj Seminar (Može li nešto dobro doći iz Varaždina, nekad i glavnog grada Hrvatske?!?).
  2. Radi se dnevno 7 školskih sati što zahtijeva veliku psihofizičku izdržljivost.