Kategorije

Početna stranica

Repetitio est mater studiorum

Kratko o povijesti Seminara Topić

Seminari Topić započeli su s radom na kraju ljetnog semestra šk. god. 1984./85.Te godine pripremali smo samo jednu grupu učenika za tehničke fakultete. Sljedeće šk. god. 1985./86. započela je s radom i prirodoslovna grupa, a Seminar je u početku bio organiziran samo u ljetnom ciklusu.

Već sljedeće šk. god. seminari se organiziraju i u ranijem terminu zima-ljeto. 1992. godine započinje poseban rad grupe ekonomija koja priprema učenike za studij ekonomije, FOI i Hotelijersko turistički fakultet. Naime, tek od te godine interes za studij ekonomije naglo raste te prijamni ispit postaje sve zahtjevniji.

1994./95. godine započinje s radom i grupa pravo, a seminari se organiziraju kroz cijelu školsku godinu po čemu su Seminari Topić i do danas jedinstveni u Hrvatskoj. Otada nastavu organiziramo u tri godišnja termina: 1. tijekom cijele godine, 2. tijekom zimskih, uskrsnih i ljetnih praznika te 3. u lipnju i srpnju, nakon mature.

Organizacija nastave (priprema)

Za one koji pohađaju ciklus predavanja tijekom godine, seminar započinje s radom prvu subotu u listopadu, radi se svaku drugu subotu te nekoliko dana tijekom zimskih i uskršnjih blagdana. Seminar završava u travnju, a za ljeto su predviđene konzultacije i simulacija prijamnog ispita. Drugi ciklus je seminar Zima – Uskrs –Ljeto koji radi tijekom zimskih i uskršnjih blagdana, a ostatak sati u lipnju i srpnju, poslije matura. Treći ciklus seminara organizira se samo poslije matura u lipnju i srpnju.

Sve ove godine radili smo s učenicima iz Varaždinske županije i dviju susjednih županija, Međimurske i Koprivničko-križevačke jer su oni jedini mogli pohađati seminare tijekom godine. Prije šest godina (šk. god. 2002./03.) prvi smo u Republici Hrvatskoj organizirali i pripreme za sigurno jedan od najtežih prijamnih ispit, a to je prijamni ispit na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Te su godine moji profesori, djelatnici Seminara Topić, u našim pripremnim materijalima “pogodili” 60% pitanja!

Tijekom svih ovih godina, zahvaljujući rezultatima naših polaznika, broj polaznika je rastao i od početnih 23 (1985. god.) zadnjih nekoliko godina popeo se i na 360 do 400 polaznika raspoređenih u 14-15 grupa.

Velika pažnja svih ovih godina posvećivala se izradi radnih materijala za što uspješniju pripravu polaznika.

U ovom trenutku, odgovorno tvrdim, naši su materijali zasigurno najopsežniji i najpotpuniji u Hrvatskoj.

Najzaslužniji za izvrsne rezultate Seminara Topić su djelatnici seminara.
Na seminaru rade magistri i profesori iz varaždinskih i čakovečkih srednjih škola (uglavnom gimnazija), a kriterij odabira je izuzetno znanje i pedagoško iskustvo o čemu govore i rezultati njihovih učenika (preko pedeset plasmana učenika među prva tri u Republici Hrvatskoj ili ranije, u bivšoj državi).

Kao osnivač seminara prednost dajem profesorima srednjih škola (naravno, samo izuzetnim) jer oni najbolje poznaju propisane programe ali i znaju što učenici rade i nauče tijekom školovanja, a što ih čeka na prijamnim ispitima.
Važno je naglasiti da ima i djelatnika koji na Seminarima rade svih 20 godina, a gotovo nitko nema manje od 10 godina staža na Seminarima.

U školskoj godini 2009./2010. seminari mijenjaju područje rada. Započeli smo pripremom učenika za državnu maturu. Pripreme obuhvaćaju sve obavezne predmete i nekoliko izbornih predmeta (biologija, kemija, fizika, psihologija, politika i gospodarstvo).

Branko Topić